top of page

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) aşağıdaki ulusal ve uluslararası indekslerce taranmaktadır:

Eurasian Scientific Journal Index

Academic Research Index

CiteFactor

İSAM

bottom of page