top of page

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) aşağıdaki ulusal ve uluslararası indekslerce taranmaktadır:

MLA International                          Eurasian Scientific          Academic Research                     CiteFactor                                  İSAM

Bibliography                                     Journal Index                        Index 

esji.jpg
bottom of page