top of page

Değerlendirme Süreci

EDE’ye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış en az iki hakeme gönderilir. Editor gerekli ise makaleye aynı anda ikiden fazla hakem de atayabilir. EDE, değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Hakem raporları iki yıl süreyle dijital ortamda saklanır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya Editör Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir.

EDE’ye gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Editör Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.

EDE, yazarların zamanlarının kıymetli olduğunun bilincinde olarak yazarların zaman bakımından mağdur olmamaları için hızlı editöryal hizmeti ile makale sürecini en kısa sürede sonlandırmayı ilke edinmiştir.

EDE’nin hakem değerlendirme süreci genel olarak şu şekildedir: Normal koşullarda editör kurulu ön değerlendirme aşaması 7 gündür. Her bir hakemin değerlendirme süresi 15 gün, düzeltme istemesi halinde yazarın düzeltme süresi de 15 gündür. Normal şartlarda bir makalenin tüm değerlendirme sürecinin 40-60 gün içinde bitmesi beklenmektedir. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmekte veya hakemin raporunu son değerlendirme tarihinden önce göndermesi, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmelerin kısa sürede tamamlanması vb. nedenlerden dolayı makale değerlendirme süreci kısalabilmektedir.

EDE’ye makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. Editör kurulunun izni olmaksızın makalelerini geri çekemezler.

EDE’de yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) yazıların telif hakkı, EDE’ye devredilmiş sayılır. Editör yayına kabul edilmiş yazılar üzerinde yazının özüne dokunmayan değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Açık Erişim (Open Access) Beyanı

EDE'De yayımlanan makaleler, aksi belirtilmedikçe CC BY 4.0 lisansı altındadır. Dergiye metin gönderen yazarlar ve çevirmenler bu metinlerin CC BY 4.0 kapsamında lisanslanacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar. Buna göre makaleler, atıf vermek kaydıyla ticari amaç da dahil olmak üzere kopyalanabilir, düzenlenebilir, dağıtılabilir ve yeniden kullanılabilir. EDE'de yayımlanan makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.


Gizlilik Beyanı
IEDE’deki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.


http://www.budapestopenac cessinitiative.org/boai-10-tra nslations/turkish-translation.

Table 1. Evaulation Process

bottom of page