top of page
Tasarım Dergi Kapağı2.YAZ.png

SUMMER / YAZ 2023

Contents / İçindekiler

JENERİK 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371055          

                                                                                       

Semra Baturay Meral, Hasan Mesut Meral

Cumhuriyet Dönemi Çeviri Dergilerinde Çeviri Şiir ve Çeviri Eleştirisi  Poetry Translation and Translation Criticism in Translation Journals of the Republican Period

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371065

Okan Çelik, Serhat Arslan, Necmi Yücel

Ortaokul Öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi    

Examination of the Preparation of Secondary School Students for the High School Entrance Exam (LGS) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371071

Kadir Tansoy, Turhan Ada

Batı Tipi Eğitimin Türkiye’de Liberal Düşünce Dünyasına Etkileri Ve ‘’Ali Fuat Başgil’’, ‘’Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’’ Örneği

The Effects of Western-Type Education on the World of Liberal Thought in Turkey and the Example of "Ali Fuat Başgil", " Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti"

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371077

Rabia Karaçal

Kitap Tanıtımı: Ahmet Benzer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İşlevsel Dil Bilgisi. Pegem Akademi Yayıncılık 

Book Review: Ahmet Benzer, Functional Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language. Pegem Akademi Publishing.

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371079         

bottom of page