top of page
Tasarım Dergi Kapağı1.KIŞ.png

 

WINTER / KIŞ 2022

Contents / İçindekiler

JENERİK

Mualla Erdem, Behsat Savaş, Celal Gülcan, Adem Özkan

Covid-19 Pandemisinin ve Uzaktan Eğitimin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenci Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Covid-19 Pandemic and Distance Education on Student Achievement in Vocational and Technical Anatolian High Schools

İbrahim Özdemir, Serap Koçak, Emin Balaman

Türkiye’de Okul Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2001-2021)   

Analysis of Graduate Theses in the Field of School Management in Turkey (2001-2021)        

Betül Çetin Bozdaş, Talat Aytan

Çocuk Edebiyatı ve Mizah Kuramları: Muzaffer İzgü Örneği 

Children’s Literature and Theories of Humor: The Example of Muzaffer İzgü

Oğuzhan Yılmaz, Talat Aytan

Rafadan Tayfa Çizgi Filminde Kültürel Unsurlar

Cultural Elements In Rafadan Tayfa Cartoon                                                                        

Zeynep Ebrar Küçük

Kitap Tanıtımı: Gündüz, Mustafa (2022). Ansiklopedik Türk Eğitim Tarihi Sözlüğü

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları

bottom of page